Stálu expozíciu môžete navštíviť po telefonickom alebo emailovom dohovore v nasledovných dňoch:

Pondelok     10:00  -  16:00
Utorok     10:00  -  16:00
Streda     10:00  -  16:00
Štvrtok     10:00  -  16:00
Piatok     10:00  -  16:00
Sobota     09:00  -  12:00
Nedeľa     zatvorené

ptrusik@gmail.com, 0907 293 295

Hudobno-dramatický krúžok

Divadlo Sluha je organizačnou jednotkou združenia, v rámci ktorej sa snažíme viesť mladých ľudí k zmysluplnej a tvorivej realizácii. Po dvoch činoherných divadelných šnúrach a generačnej výmene sme sa zamerali na muzikály. Tie sú výsledkom dlhodobej systematickej práce hudobno-dramatického krúžku, ktorý pôsobí od r. 2012 pod vedením Jany Feríkovej, DiS. art. Počas školského roka sem 2x týždenne prichádza asi 30 žiakov - na individuálne vyučovanie spevu či hry na klavíri a na spoločné stretnutie spevokolu.