Stálu expozíciu môžete navštíviť po telefonickom alebo emailovom dohovore v nasledovných dňoch:

Pondelok     10:00  -  16:00
Utorok     10:00  -  16:00
Streda     10:00  -  16:00
Štvrtok     10:00  -  16:00
Piatok     10:00  -  16:00
Sobota     09:00  -  12:00
Nedeľa     zatvorené

ptrusik@gmail.com, 0907 293 295

Divadelná činnosť

Ochotnícky súbor detí a mládeže inšpirovaný duchovným a umeleckým odkazom sestier Royových.

Divadelná hra Divadelná hra
Sluha Oľga
Podľa rovnomennej novely K. Royovej zdramatizovala E. M. Rumánková Podľa: V pevnej ruke od K. Royovej zdramatizovala E. M. Rumánková

Na počiatku bola ochota

Na počiatku bolo slovo. Na úplnom počiatku to slovo bolo Slovom. Toto Slovo bolo prijaté, tak vzniklo aj slovo, ktoré, ako nadpis, stálo na začiatku súboru slov jednej novely. Aj toto slovo bolo prijaté spolu s predošlým, tak vzniklo také isté slovo, ktoré stálo na začiatku dramatizácie tejto novely. Aj toto slovo bolo prijaté, spolu s predošlými, tak vznikla ochota, ktorá stála na začiatku nášho pôsobenia s pôvodným zámerom odohrať jediné predstavenie. Okrem neho sme ich odohrali dvadsať. A potom sme nacvičili ďalšie hry.


Divadelná hra Oľga

Pod názvom Oľga predstavuje ochotnícky súbor Divadlo Sluha svoju druhú divadelnú hru. Je to príbeh ľudí, pred ktorými stoja ťažké životné rozhodnutia. Najdôležitejším je však rozhodnutie prijať Krista za svojho osobného Spasiteľa a odovzdať všetky starosti o budúcnosť do Božej pevnej ruky.

Oľga pochádza zo sociálnych pomerov, ktoré sa stanú prekážkou pri jej začlenení do „vyššej“ spoločnosti svojho manžela Michala. Ten Oľgu opustí - odíde od nej až za Atlantický oceán, aby sa s ňou po návrate rozišiel. Hlavná hrdinka je však človekom túžiacim po svojom zmysluplnom poslaní, človekom bažiacim po duchovnom naplnení, umení (hudbe), vzdelaní; človekom, ktorý cíti-koná a snaží sa hľadať a využívať všetky svoje talenty. Tak sa z bytosti, ktorú ani jej manžel nepovažoval za ľudskú, stane žena, ktorá ho duchovne, ľudsky i vzdelanostne prevyšuje. Toto obrodenie pramení z duchovného obrátenia sa ku Kristovi. Puto hriechu, ktoré zväzovalo manželstvo Michala a Oľgy sa v závere stane putom vzájomnej lásky. Počiatočná perspektíva skazeného života a zatratenia sa premení na poznanie skutočného šťastia a istotu spasenia.

Našou ambíciou je poukázať na duchovný rozmer tohto príbehu. Chceme priblížiť myšlienky o tom, v čom spočívajú pravé cnosti a pravá ľudská ušľachtilosť a že Božia prítomnosť zasahuje aj do zložitých ľudských situácii, premieňa zlé na dobré. Božia milosť a Jeho láska prekoná aj zdanlivo neprekonateľné prekážky.

Hru napísala Elena Mária Rumánková podľa novely V pevnej ruke od Kristíny Royovej.

Foto z predstavení

Odohrané predstavenia divadelnej hry Oľga

1.STARÁ TURÁ - modlitebňa CB, verejná generálka8.6.2008
2.BUKOVEC - KD, predpremiéra15.6.2008
3.BRATISLAVA - konferencia, premiéra 28.6.2008
4.BZINCE POD JAVORINOU - reštaurácia14.9.2008
5.SLIAČ - DK25.10.2008
6.MALACHOV26.10.2008
7.DUDINCE - kúpeľný dom29.11.2008
8.LEVICE - CB 30.11.2008
9.TRENČÍN - KC Aktivity22.2.2009
10.ŽILINA - konferencia EVS9.5.2009
11.MILOSLAVOV 26.9.2009
12.HRÁDEK (CZ) - modlitebňa CB21.11.2009
13.BRATISLAVA - aula Ev. Bohosloveckej fakulty UK20.2.2010
14.TRNAVA - Mariánska sála21.3.2010
15.BRATISLAVA - Rača
16.STARÁ TURÁ

Divadelná hra Sluha

Dramatizácia E. M. Rumánkovej podľa rovnomennej novely K. Royovej. Účinkuje ochotnícky súbor zo Starej Turej a Nového Mesta nad Váhom.

Sluha je príbeh opisujúci prácu a službu pomocníka na gazdovskom dvore. Je ním Metod Ružanský, ktorý prichádza do dediny, ktorej obyvatelia sú zatrpknutí a zahľadení sami do seba.

Svoje pôsobenie začína ako služobník na statku u Ondrášikovcov. Gazdovi prichádza takáto pomoc v pravý čas, lebo jeho žena leží v chorobe a jeho dcéra je príliš mladá na to, aby riadila domácnosť. Táto situácia dopomohla Metodovi nájsť si svoje miesto nielen na gazdovstve, ale i v dedine. Jeho práca však nebola iba manuálna. Bol to totiž človek veriaci, ktorý rád pomáhal ľuďom nielen šikovnými rukami, ale aj svojou múdrosťou. Metod učil Samka, chromého syna gazdu Petráša, čítať a písať. Veľa času tiež trávil rozhovormi so starým zatrpknutým židom Dávidom, v ktorom tak ako v Samkovi roznietil plamienok viery. A podobne boli skrze neho premieňané aj charaktery ďalších ľudí v dedine.

Z obyčajného sluhu sa postupne stáva vzácna osoba, ktorá svojimi postojmi a skutkami ukazuje jednoduchým ľuďom iný, hlbší zmysel života. Metod pomohol Samkovi založiť si obchod a nebyť na príťaž svojim rodičom. Dávidovi priniesol do jeho smutného života znova radosť. Tiež rodina Ondrášikovcov už viac netrávila svoje dni len pri práci, ale aj nad Božím slovom. Sluha spolu so židom Dávidom nakoniec odchádzajú do Ameriky, kde sú hroby Dávidových blízkych. Obyvatelia dediny si uvedomujú stopu, ktorú po sebe Metod zanecháva a snažia sa žiť nielen pre seba, ale aj pre iných.

Príbeh o sluhovi nie je iba príbehom povzbudzujúcim veriacich ľudí, ale príbehom pre všetkých ľudí poukazujúcim na to, že život nie je len o každodenných starostiach...

Kronika divadelnej hry Sluha
Foto z predstavení

Odohrané predstavenia divadelnej hry Sluha

1.STARÁ TURÁ - modlitebňa CB16. apríl
2.KRAJNÉ - kostol ECAV30. apríl
3.STARÁ TURÁ - konf. Za živú cirkev v DK Javorina5. máj
4.MYJAVA - kostol ECAV21. máj
5.BUKOVEC - DK25. jún
6.TRENČÍN - Základná škola Kristíny Royovej26. jún
7.TRENČÍN - DK na sídlisku Juh26. jún
8.BÁČSKY PETROVEC - DK 3. august
9.KYSAČ - DK4. august
10.STARÁ PAZOVA - DK5. august
11.SELENČA - DK6. august
12.BZINCE POD JAVORINOU - reštaurácia30. august
13.MEDZIANKY - DK30. september
14.PREŠOV - priestory ECAV30. september
15.MENGUSOVCE - kostol ECAV1. október
16.LEVICE - modlitebňa CB, oslavy výročia15. október
17.ZVOLEN - DK15. október
18.SLIAČ - DK29. október
19.NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - kostol ECAV11. november
20.ŽILINA - ZUŠ2. december
21.STARÁ TURÁ - DK Javorina17. december