Stálu expozíciu môžete navštíviť po telefonickom alebo emailovom dohovore v nasledovných dňoch:

Pondelok     10:00  -  16:00
Utorok     10:00  -  16:00
Streda     10:00  -  16:00
Štvrtok     10:00  -  16:00
Piatok     10:00  -  16:00
Sobota     09:00  -  12:00
Nedeľa     zatvorené

ptrusik@gmail.com, 0907 293 295

Knihy, štúdie, linky

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

MODRÝ KRÍŽ A SESTRY ROYOVÉ:

   Kristína Royová: Za svetlom a so svetlom
   Memoáre autorky

   Michal Slavka a kol.: Naše korene
   Monografia o prebudeneckom hnutí

   Micha Slavka, Juraj Potúček: Bibliografia Kristíny Royovej
   Vhľad do umeleckej tvorby Kristíny Royovej

   Jarmila Slezáčková: Život a dielo sestier Royových
   Prehľad o rozmanitých stránkach života s. Royových

   Jarmila Slezáčková: Márie Rafajová
   Náčrt života a pohľad na literárnu tvorbu nasledovníčky K. Royovej

KONTEXTOVÉ TÉMY:

   Oľga Hrabovská a kol.: Cirkev naša lubinská
   Pohľad na osobnosti ev. cirkvi v Lubine, kde pôsobili generácie predkov
   s. Royových

   Oľga Hrabovská a kol.: Lubina
   Monografia o obci, ktorá je spojená s predkami sestier Royových, ich detstvom a
   viacerými členmi prebudeneckého hnutia.

   Karel Kolman: Vzpomínky
   Český kresťanský spisovateľ spomína aj na svoju životnú etapu v blízkosti sestier
   Royových a Jána Chorváta v Starej Turej.

   Martin Kováč: Štúrovci, ako ste ich nepoznali
   Autor opisuje obdobie tzv. patentálnych bojov v evanjelickej cirkvi. Patentalisti boli
   vlasteneckí farári, často duchovne blízki k pietizmu. Medzi ich najväčšie osobnosti
   nesporne patril aj otec s. Royových August Roy.

   Ján Krúpa: Moje spomienky
   Autobiografia syna prvého predsedu Modrého kríža v Starej Turej Michala Krúpu.

   Ondrej Prištiak: Z pokolenia na pokolenie
   História levického zboru Cirkvi bratskej, ktorý má svoje korene medzi Slovákmi na
   Dolnej zemi, kde pôsobil Jozef Roháček a ďalší členovia Modrého kríža.

   Gustáv Rumánek: S dejinami pod Drahami
   Mozaika textov tematicky spojených so Starou Turou.

   Jarmila Slezáčková: Z kroniky staroturianskej rodiny Hlubockých
   Autorka opisuje vojnových hrdinov, vyznamenaných americkým prezidentom
   D. Eisenhowerom, ktorí boli príbuzensky spätí so sestrami Royovými a angažovali
   sa v spolku Modrého kríža.

   Eva Tomisová: Osudy Židov Starej Turej
   Knižka, okrem iného, opisuje aj záchranu židovských obyvateľov a ich majetku
   členmi Modrého kríža (diakonky, rodina Krúpova, Michal Roháček, Michal Pleško)

   Eva Tomisová: Zaniknutá „stará“ Stará Turá
   Pohľad do niekdajšej podoby života Starej Turej.

   Eva Tomisová: Zabudnuté osudy škôl Starej Turej
   Publikácia je aj svedectvom o dôraze na vzdelanosť v rámci prebudeneckého
   hnutia, ktorého veľkú časť tvorili učiteľky a učitelia.

   Jozef Uhlík: Svedectvo o Božej moci a milosti
   Pohľad na dejiny bratislavského zboru Cirkvi bratskej, ktorého korene sú spojené s
   prebudeneckým hnutím s. Royových a duchovným pôsobením Jozefa Roháčka

   Pavel Uhorskai a kol.: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry
   Encyklopédia evanjelických osobností, ktoré často tvorili vzájomne popretkávané
   mnohogeneračné rody. Tak s. Royové boli napr. vzdialenými príbuznými Ľudovíta
   Štúra, M. M. Hurbana či M. R. Štefánika.