Stálu expozíciu môžete navštíviť po telefonickom alebo emailovom dohovore v nasledovných dňoch:

Pondelok     10:00  -  16:00
Utorok     10:00  -  16:00
Streda     10:00  -  16:00
Štvrtok     10:00  -  16:00
Piatok     10:00  -  16:00
Sobota     09:00  -  12:00
Nedeľa     zatvorené

ptrusik@gmail.com, 0907 293 295

Modrý kríž

Modrý kríž bol kresťanským abstinentným spolkom, ktorý vznikol r. 1877 vo Švajčiarsku. Slovenský Modrý kríž vznikol z iniciatívy sestier Royových a Jána Chorváta k 1. januáru 1897 v Starej Turej. Stal sa formálnym zastrešovateľom tzv. prebudeneckého hnutia, ktoré sa rozšírilo na celé územie dnešného Slovenska, ako i na ďalšie územia obývané Slovákmi. Pracovníci Modrého kríža sa primárne snažili o duchovné pozdvihnutie slovenského národa. Vzdelanostné pozdvihnutie, prehlbovanie národnej identity a rozvíjanie umeleckých aktivít patrilo k sprievodným javom tohto pôsobenia.
MK musel od svojho začiatku čeliť rôznym formám útokov a prenasledovania. V roku 1952 bol zakázaný a v nastávajúcom období boli viacerí jeho členovia či sympatizanti odsúdení k odňatiu slobody. Príslušníci prebudeneckého hnutia však naďalej zostali pracovať na duchovnom, umeleckom či sociálnom poli svojho národa. Ich duchovným domovom zostala evanjelická cirkev a. v., príp. sa ním stala iná protestantská cirkev, najmä Cirkev bratská.