Stálu expozíciu môžete navštíviť po telefonickom alebo emailovom dohovore v nasledovných dňoch:

Pondelok     10:00  -  16:00
Utorok     10:00  -  16:00
Streda     10:00  -  16:00
Štvrtok     10:00  -  16:00
Piatok     10:00  -  16:00
Sobota     09:00  -  12:00
Nedeľa     zatvorené

ptrusik@gmail.com, 0907 293 295

Aktivity

DLHODOBÉ PROJEKTY

Zapožičiavania antidekubitných matracov
– koordinátor Peter Ferík
viac...

Hudobno-dramatický krúžok
Jana Feríková, DiS.art.

Múzeum sestier Royových
Mgr. Pavol Trúsik 0907 293 295

klub Anonymní alkoholici (AA)
Terka 0907 882 815

Rekonštrukcia Domova bielych hláv

Biblické štúdium

Klub dobrej zvesti

Misia na Níle
- modlitby za misiu a spolupráca

Modlitby za Starú Turú
- ekumeniské stretnutia a modlitebné reťaze

Tvorivé dielne pre deti

Produkty:
DVD divadelných hier, muzikálov a koncertov Sprostredkovanie kníh (Sluhova knižnica)


ĎALŠIE AKTIVITY

Odhalenie pamätníka prof. J. Roháčkovi
Biblia tvrdí, že počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Dnes, v čase krízy, si môžeme väčšmi uvedomovať ako postupné vytláčanie kresťanstva a jeho hodnôt vytvára deštrukciu fungovania spoločnosti. Korene krízy, v rodine i v globálnom ohľade, spočívajú v deficite etiky. Na tom sa už zhodne pravica s ľavicou, obhajcovia eurovalov s ich odporcami. Žiadny človek zdravého rozumu predsa nemôže ignorovať biblické výstrahy pred zadlžovaním. Snáď by bolo na čase túto knihu vziať opäť do rúk, ako to vyjadruje socha profesora Jozefa Roháčka, nášho rodáka, ktorý ako prvý preložil Bibliu z pôvodných jazykov do slovenčiny.
viac...

Prednáška Waltera Frieda
Prednáška Waltera Frieda o holokauste z obdobia Druhej svetovej vojny a o povojnovom pogrome v Topoľčanoch, uskutočnená 8.11.2009 v Cirkvi bratskej v Starej Turej. Kresťania na Slovensku si so záujmom vypočuli pútavý príbeh Waltera Frieda. Počas prednášky sa zistilo, že v sále je prítomný Ján Lysý, ktorého otec v období vojny ukrýval a zachránil vo svojom mlyne 22 židov.
(viac - Fotogaléria)

Duchovno-poznávací zájazd pre dolnozemských Slovákov
v dňoch 27. - 30. 8. 2007.
5-členný zájazd zo Starej Pazovy bol ubytovaný v centre Prameň na Súši. Pripravili sme im bohatý program, ktorý poslúžil nielen k spoznávaniu nášho regiónu, ale bol i duchovne obohacujúcim
(viac - Zahraniční Slováci v Starej Turej)
(viac - Fotogaléria)

Dary
Okrem zapožičiavania antidekubitnych matracov a darovania iných zdravotníckych pomôcok sme venovali
- dar invalidnej dôchodkyni
Pre invalidnú dôchodkyňu s amputovanou nohou sme zakúpili multifunkčné rádio s diaľkovým ovládaním. Takto sú jej, okrem iného, sprostredkované i záznamy nedeľných bohoslužieb.
- dar človeku pripútanému na lôžko
Videodokument o Starej Turej poukazuje na zmeny, ktoré sa tu za posledných 15 rokov udiali. Trochu zábavný, trochu vzdelávací, obohatený o rozhovory s pani primátorkou, príslušníkom Mestskej polície a zamestnankyňou Infoturu.

Koncert skupiny Timothy
6. apríla viac než 100 ľudí videlo koncert kresťanskej hudobnej skupiny Timothy, ktorý zorganizovalo o. z. SLUHA. Skupina Timothy odohrala koncert bez nároku na honorár.
(viac - Fotogaléria)

Pamätná tabuľa na židovskú synagógu a obete holokaustu (mesto Stará Turá)
O. z. SLUHA sa prihlásilo k iniciátive zriadiť pamätnú tabuľu na židovskú synagógu a obete holokaustu. Do pracovnej skupiny, ktorú touto úlohou poverilo mesto Stará Turá, o. z. SLUHA nominovalo svojho člena Ing. Martina Medňanského, autora konečnej podoby pamätnej tabule.

Spolupráca na knižných publikáciách Život viery, lásky a služby (Štúdia o ThDr. Rudolfovi Koštialovi)
Z kroniky staroturinskej rodiny Hlubockých
Naši národní dejatelia (Ján Drobný, Július Bodnár)
Osudy Židov Starej Turej

Besedy s misonármi Wycliffe Slovakia
- s rodinou misionárov Tomašovských, s misionárkou v Juhovýchodnej Ázii, s umelcom a kazateľom Danielom Pastirčákom,...


Predaj literárnych diel Kristíny Royovej
pri rôznych príležitostiach
   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAPOŽIČIAVANIE ANTIDEKUBITNÝCH MATRACOV

K tejto službe náš inšpiroval príbeh pani R z Nového Mesta nad Váhom. Po náhlej cievnej príhode zostala ležať a napriek dobrej starostlivosti jej vznikol na päte dekubit (preležanina). Dekubit sa rozširoval, spôsoboval bolesti a trápenie nielen pacientke, ale aj rodine, ktorá sa o ňu starala. Dospelo to až k amputácii nohy v nadkolennej oblasti. Z choroby sa postupne zotavila, ale nohu jej už nikto nevráti. Aj takúto traumu dokáže spôsobiť obyčajná preležanina, ktorej sa však dá predísť.

Za peniaze, ktoré sme získali na svojich divadelných vystúpeniach, boli nakúpené antidekubitné matrace, ktoré zapožičiavame ľuďom, ktorí ich súrne potrebujú.

Dekubity vznikajú už po niekoľkých hodinách nehybného ležania. Nemocnice ich k dispozícii nemajú, preto sa rodina pacienta môže obrátiť na občianske združenie SLUHA.
Jedná sa o najmodernejšie aktívne antidekubitné matrace s kompresorom, ktorý zabezpečuje striedanie tlaku na tkanivá zadnej časti tela, na ktorej postihnutý leží. Tým sa výrazne predchádza vzniku dekubitov.
Sluha má predsa slúžiť. Veríme, že aj takáto služba bude vítaná a mnohým pomôže.
V prípade záujmu o antidekubitný matrac volajte 0905 269 298 (Peter Ferík)


ČIN ROKA

Tradíciu vyhlasovanie ČINU ROKA v rámci mesta Stará Turá a jeho obyvateľov sme započali lebo hrdinské činy bývajú často nepovšimnuté. V súčasnosti opäť hľadáme človeka, možno rodinu, ktorý svojim humánnym, sociálnym či iným počinom upútali Vašu pozornosť, ľudí, ktorí sú hodní obdivu a ich konanie môže byť príkladom pre všetkých ostatných. Nehľadáme len senzáciu. Možno v rámci Činu roka, nehľadáme (jeden) čin a možno nehľadáme ani konanie z uplynulých 12. mesiacov. Chceme upozorniť aj na hrdinov všedného života, ktorí dlhodobo vynakladajú veľa energie a obetavo pomáhajú druhým.
Svoje nominácie na ocenenie Čin roka môžete spolu so stručným odôvodnením a kontaktom na Vás poslať na adresu:
   o. z. SLUHA
   Hlubockého 319/6
   916 01 Stará Turá
prípadne na adresu peterferik@agroteam.sk alebo ptrusik@gmail.com
Vyhlásenie ČINU ROKA sa uskutočňuje v mesiaci jún v rámci benefičného koncertu, o ktorom sa včas dozviete.
Ak nemá našu spoločnosť formovať svet hodný bulváru, ale skutočné osobnosti, skutočné hodnoty a skutočne veľké činy, priložte aj Vy ruku k dielu a pomôžte nám na ne upozorniť.
(viac - Fotogaléria - Benefičný koncert)


ODHALENIE PAMÄTNÍKA PROF. J. ROHÁČKOVI

Panta rhei – všetko plynie, všetko sa mení, nemožno dvakrát vkročiť do toho istého toku. Hlboké myšlienky antického filozofa Herakleita skrývajú veľa múdrosti o bytí človeka i spoločnosti. Avšak aj ich stála platnosť svedčí o pravdách, ktoré sú nad časom a ku ktorým sa máme vracať. Biblia tvrdí, že počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Dnes, v čase krízy, si môžeme väčšmi uvedomovať ako postupné vytláčanie kresťanstva a jeho hodnôt vytvára deštrukciu fungovania spoločnosti. Korene krízy, v rodine i v globálnom ohľade, spočívajú v deficite etiky. Na tom sa už zhodne pravica s ľavicou, obhajcovia eurovalov s ich odporcami. Žiadny človek zdravého rozumu predsa nemôže ignorovať biblické výstrahy pred zadlžovaním. Snáď by bolo na čase túto knihu vziať opäť do rúk, ako to vyjadruje socha profesora Jozefa Roháčka, nášho rodáka, ktorý ako prvý preložil Bibliu z pôvodných jazykov do slovenčiny. To, že toto dielo zhotovil bez prekladateľskej pomoci širšieho kolektívu, ho i dnes radí medzi prekladateľských géniov, akými bol Martin Luther či John Wycliffe. Zvláštnu symboliku má i miesto pamätníka. Stojí nad tým neustále plynúcim potokom, ktorý vyrastá v Topoleckej, kde vyrástol i samotný prekladateľ. Dokonca v niektorých svojich dielach používal meno Topolecký, ako zvykneme nazývať aj náš potok. Slávnosť odhalenia tohto diela nesporných estetických kvalít sa uskutočnila 29. októbra. Jeho autormi sú akademickí sochári Ján Šicko a Jaroslava Šicková-Fabrici (jej matka v r. 1969 odhaľovala pamätnú tabuľu s vyobrazením sestier Royových na evanjelickej fare). Slávnosť sa začala v kostole. Služby Božie viedol domáci farár Radomír Vařák spolu s jeho dlhoročným predchodcom a bývalým považským seniorom Milanom Kubíkom, docentom teológom a spoluprekladateľom ekumenickej Biblie Jánom Grešom, súčasnou seniorkou a farárkou z Lubiny Evou Juríkovou a bývalým farárom Miroslavom Hvožďarom st. K slovu sa počas príhovorov dostali i predstavitelia ďalších cirkví, v ktorých sa Roháčkov preklad Biblie dodnes používa. Za Cirkev bratskú to bol predseda Rady CB Ján Henžel, za Bratskú jednotu baptistov predseda Rady BJB Ján Szőllős, za Apoštolskú cirkev kazateľ Jozef Gabovič. Za domáci zbor ev. cirkvi farár Radomír Vařák a historik pochádzajúci z Kysáča, kde Jozef Roháček pôsobil, Michal Slavka. Kázeň na prvé verše Knihy žalmov predniesol Ján Grešo. Slávnosť bola sprevádzaná celonárodným spevokolom Cirkvi bratskej a excelentným prejavom husľového virtuóza Ewalda Danela, umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra. Po skončení prvej časti slávnosti sa zhromaždenie presunulo priamo k miestu pamätníka prof. J. Roháčka. Hostí a asi tristočlenný zástup ľudí privítal primátor mesta Ján Kišš. Jozef Uhlík predniesol báseň niekdajšieho kazateľa Cirkvi bratskej v Starej Turej Milana Jurču Prečo Biblia? K účastníkom podujatia sa taktiež prihovoril Ján Kišš, poslanec NR SR a známy historik Dušan Čaplovič, ďalej vedúci vydavateľstva MSEJK Imrich Fülöp, výtvarný teoretik z KU v Prahe Jiří David, historik Gustáv Rumánek, koordinátor projektu a bývalý slovenský veľvyslanec v Maďarsku Štefan Markuš (syn Ondreja Markuša, blízkeho človeka a pokračovateľa kazateľa prof. J. Roháčka). Aktu slávnostného odhalenia sochy sa ujal Dušan Čaplovič spolu s naším primátorom Jánom Kiššom. Po skončení slávnosti sa pozvaní hostia zúčastnili recepcie v Dome kultúry, ktorú zorganizovalo mesto v spolupráci so Súkromnou hotelovou akadémiou v Starej Turej. Ďalší účastníci sa odobrali do Domova bielych hláv, ktorý v roku 1933 zriadila Kristína Royová, a na jej slávnostnom otvorení kázal aj prof. Jozef Roháček. Budovu dnes spravuje naše občianske združenie s cieľom prinavrátiť jej pôvodné poslanie – službu seniorom. Bol by to ďalší prejav aktuálnosti odkazu životného diela Kristíny Royovej, Jozefa Roháčka a mnohých ďalších významných osobností, ktoré vzišli z radov prebudeneckého hnutia v časoch, keď Stará Turá bola nazývaná slovenským Jeruzalemom. Je to odkaz živej viery v živého Boha, vytrvalej práce a lásky k ľuďom a k svojmu národu. Profesor Roháček ho pevne niesol aj na úkor zdravia, hmotného zabezpečenia, slobody, riskujúc i vlastný život. Nebyť jeho, niekdajšia slovenská komunita v dnešnom Maďarku vystavená neustálym asimilačným tlakom by národne i duchovne vymrela. Tu nemožno nespomenúť historicky význam prejavu Imricha Fülöpa, ktorý sa za všetky krivdy spáchané na Slovákoch za svoj maďarský národ pokorne ospravedlnil a vyjadril predsavzatie do miery svojich síl tieto smutné historické skutočnosti v službe nášmu národu odčiniť.
(viac - Fotogaléria)